Peraturan

Peraturan

Bahagian A

Salah Laku Dan Disiplin

Berkaitan Penginapan

BIL. KESALAHAN DENDA
1.

a) Pelajar menetap yang membenarkan jantina lain memasuki biliknya atau berada dikoridor.

b) Berkhalwat termasuk berdua-duaan.

Diserahkan kepada Bahagian hal Ehwal dan Pembangunan   Pelajar.
2. Seorang pelajar menghalang/menahan seseorang pegawai, pekerja atau mana-mana pihak yang telah diberi kebenaran oleh Universiti daripada memasuki bilik pelajar kerana menjalankan tugas. RM 50.00
3. Seseorang pelajar menetap berada di luar kawasan desasiswa antara jam 12.00 tengah malam sehingga 5.00 pagi. RM 50.00
4.

a) Seseorang pelajar bukan menetap berada dalam kawasan kampus antara jam 12.00 tengah malam sehingga jam 5.00 pagi.

b) Menginap tanpa kebenaran (squating) antara jam 12.00 tengah malam sehingga 5.00 pagi.

c) Pelajar yang membenarkan orang lain menginap tanpa kebenaran (squating).

RM 50.00
5. a) Mengotor/mencacatkan sebarang kelengkapan desasiswa.

b) Mengacau, mengganggu atau menyebabkan kesusahan kepada orang lain, dalam menggunakan kemudahan-kemudahan di desasiswa.

c) Merosak atau menghilangkan harta benda desasiswa/universiti.

Membayar gantirugi berdasarkan kos kerosakan.
6.

a) Menukar desasiswa tanpa kebenaran.

b) Menukar bilik tanpa kebenaran.

c) Menyewa bilik kepada orang lain.

d) Pelajar yang menyewa bilik (c).                                      

RM 50.00 dan kembali ke desasiswa/ke bilik asal.

Membayar kadar sewa harian sepanjang tempoh sewaan.

7. a) Tidak mengosongkan atau berpindah dari biliknya dan tidak memulangkan kunci dalam tempoh yang ditetapkan Universiti.b) Tidak mengosongkan bilik apabila tamat tempoh penginapan.  Membayar gantirugi sewa harian berdasarkan jumlah hari yang berkenaan.
8. a) Membawa masuk makanan yang tidak tahan lama/makanan yang tidak dibenarkan/ diharamkan.

b) Menyimpan atau meminum minuman keras dalam bilik/di kawasan desasiswa.

c) Memiliki atau mengedar dadah.

d) Memiliki gambar-gambar lucah, bacaan yang diharamkan atau audio visual yang diharamkam.

e) Memiliki atau menggunakan bahan-bahan kimia atau ubat-ubatan yang membahayakan.

RM 50.00

Diserahkan kepada Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar

9. Memelihara binatang di dalam kawasan desasiswa. RM 50.00
10. Melakukan perbuatan yang merbahayakan seperti memanjat bumbung/tebing tingkap. RM 50.00
11. Tidak memadamkan lampu/kipas angin semasa meninggalkan bilik. RM 50.00
12. Tidak menggunakan cadar, sarung bantal pada setiap masa atau menggunakan cadar/sarung bantal yang kotor. RM 50.00
13. Bermain judi/permainan yang ada unsur pertaruhan. Serah kepada Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar.
14. Melakukan amalan pemujaan di dalam bilik. Nasihat atau serah kepada Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar.
15. Melonco (pada minggu suaikenal) atau melakukan penderan fizikal dan mental pada bila-bila masa. Serah kepada Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar.
16. Memberi maklumat palsu tentang diri sendiri atau gagal memberi maklumat yang diminta oleh Penggawa atau wakilnya. RM 50.00
17. Memiliki atau menerbitkan bahan bercetak yang tidak dibenarkan oleh undang-undang atau boleh menimbulkan permusuhan kaum. Serah kepada Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar.
18. Mencuri/melakukan peras ugut/melakukan gangguan seksual. Serah kepada Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar.
19. Mencederakan orang lain tanpa sebab munasabah. Serah kepada Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar.
20. Bergaduh, bertumbuk atau menganggotai kumpulan haram. Serah kepada Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar.
21. Gagal atau enggan memberi maklumat kerkenaan sesuatu perbuatan jenayah atau terlibat dalam sebarang kegiatan jenayah. Serah kepada Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar.
22. Mengendap atau berkelakuan mencurigai di kawasan jantina lain. Serah kepada Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar.
23. a) Meletak kenderaan di dalam bangunan atau di tempat yang tidak dibenarkan atau menghalang laluan.b) Menggunakan kenderaan dengan tidak mematuhi peraturan Akta Kenderaan Jalan Raya 1987. RM 50.00
24. Memainkan alat muzik/membuat bising selepas jam 12.00 tengah malam hingga 6.00 pagi dan menganggu ketenteraman. RM 50.00
25. Mengadakan aktiviti sosial dalam blok tanpa kebenaran RM 50.00
26.

a) Memasak di dalam bilik atau mana-mana tempat di desasiswa.

b) Penggunaan `nyalaan api’ (naked flame) di dalam bangunan.

c) Membuat ujian dengan menggunakan bahan kimia merbahaya atau mudah terbakar di dalam bilik atau desasiswa.

RM 50.00
27. Tidak mengemas atau membersihkan bilik. RM 50.00
28. Merokok di kawasan desasiswa. RM 50.00 dan diserakan kepada klinik anti merokok.
29. Melanggar apa-apa arahan atau kehendak yang sah yang diberikan atau dibuat oleh mana-mana pegawai atau pekerja Universiti yang diberi kuasa untuk memberi atau membuat arahan atau kehendak di dalam kampus.

Nasihat/amaran/denda

RM 50.00

Bahagian B

Pemilikan Dan Penggunaan

Barangan Terlarang

BIL. KESALAHAN DENDA
1. Memiliki kunci pendua atau memiliki kunci pihak lain tanpa sebab yang munasabah. RM 50.00
2. Memiliki/menggunakan alat elektrik yang tidak dibenarkan oleh pihak desasiswa seperti alat pemanas air (water heater), peti sejuk, periuk nasi, televisyen, mesin jahit dan sebagainya. RM 50.00
3. Memilliki alat-alat senjata atau alat yang merbahaya seperti buluh runcing, rantai basikal, rantai motosikal, serpihan besi, parang, golok dan sebagainya. Serah kepada Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar.

Catatan:  Bagi setiap kesalahan kedua yang dilakukan, kes akan diserah ke Bahagian Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar (BHEPP) untuk tindakan selanjutnya.

Section A

Rules and Regulations of the Students Hostel

Offence and Disciplin Related to Accomodation

NO. OFFENCE PENALTY
1. a) Resident students who allow students of the opposite sex to their room or to be at the corridorb) Close proximity among unmarried couples.

To be sent to the Students Affairs and Development Division.

2. Students who obstruct/ prevent an officer, worker or any person authorised by the university from entering their rooms. RM 50.00
3. Resident students who are not at their hostels between 12 midnight and 5 a.m. RM 50.00
4.

a) Non-resident students who remain inside the campus between 12 midnight and 5 a.m.

b) Squatting between 12 midnight and 5 a.m.

c) Students who allow other students to squat in their rooms.

RM 50.00
5.

a) Damaging/ vandalizing any fixtures in the hostel.

b) Disturbing or bothering others while using the Facilities in the hostel

c) Vandalising or removing hostel/ university property.

To pay compensation according to the damage.
6.

a) Changing hostels without permission

b) Changing rooms without permission

c) Renting out their rooms to others

d) Students who rent the rooms (c)

RM 50.00 and returning to the original hostel/room

To pay the daily rental according to the period of tenancy.

7.

a) Failure to vacate the room or move from the room and failure to hand over the key within the stipulated period.

b) Failure to vacate the room at the end of the period of tenancy.

To pay compensation based on the number of days overstayed.
8.

a) Bringing in perishable/ prohibited food items.

b) Possessing or drinking alcohol/ liquor in the rooms/ hostel.

c) Possessing or distributing drugs

d) Possessing pornography, prohibited reading materials or audio visuals.

e)Possessing or using hazardous chemical substances or medications.

RM 50.00

To be sent to the Student Affairs and Development Division.

9. Keeping pet RM 50.00
10. Committing dangerous acts such as climbing on the roof/ window ledges RM 50.00
11. Failure to switch off lights/ fans before leaving the room. RM 50.00
12. Failure to use bed sheets/ pillow cases or clean bed sheets/ pillow cases at all times. RM 50.00
13. Gambling/ gaming which involves betting To be sent to Students Affairs and Development Division.
14. Performing acts of idolatry in the room To be sent to Students Affairs and Development Division.
15. Ragging (during orientation week) or causing physical or mental abuse at any time To be sent to Students Affairs and Development Division.
16. Providing false information about oneself or failure to provide information required by the warden or his representative RM 50.00
17. Possessing or publishing printed materials prohibited by the law or that can create racial tension. To be sent to Students Affairs and Development Division.
18. Stealing/ blackmailing/ sexual harassment To be sent to Students Affairs and Development Division.
19. Causing injury to others without valid reason To be sent to Students Affairs and Development Division.
20. Fighting, punching or being a member of banned groups To be sent to Students Affairs and Development Division.
21. Failure or refusal to provide information on any crime or being involved in any criminal activity To be sent to Students Affairs and Development Division.
22. Spying or acting suspiciously in areas designated for the opposite sex. To be sent to Students Affairs and Development Division.
23.

a) Parking vehicles in unauthorized places or where it causes obstruction.

b) Using vehicles which do not comply with the provisions of the Road Transport Act 1987.

RM 50.00
24. Playing music/ disturbing the peace between midnight and 6 a.m. RM 50.00
25. Organising social activities in the hostel without approval. RM 50.00
26.

a) Cooking in the room or anywhere in the hostel.

b) Using naked flames in the building

c) Carrying out experiments with hazardous/ flammable chemicals in the room or hostel.

RM 50.00
27. Failure to keep the room neat and tidy RM 50.00
28. Smoking within the hostel area RM50.00 and send to the Anti-smoking clinic
29. Disobeying valid directives/ requests made by any officer/ staff of USM authorized to do so within the campus Advice/ warning/ RM50 fine

 

 

usma1a6a8a4a3a2a5expert