Pelawat

Peraturan Lawatan
  • Pelawat tidak dibenarkan memasuki bangunan asrama semasa pengajian semester kecuali pada hari pendaftaran dan hari pengosongan bilik [semasa akhir semester] dengan tujuan membantu penghuni menghantar atau mengambil barang-barang sahaja.
  • Semasa urusan menghantar dan mengambil barang-barang, penghuni dan pelawat adalah dilarang berkurung di dalam bilik.
  • Pelawat berlainan jantina tidak dibenarkan masuk ke blok asrama.
  • Semua pelawat boleh berjumpa dengan pelajar di kafeteria dan sekitar blok sahaja tanpa masuk ke dalam blok asrama desasiswa.
  • Semua penghuni wanita perlu  berpakaian sopan semasa berada di kawasan umum (pantry dan lain-lain) kerana pada masa tertentu ada lawatan rasmi / staf lelaki atau pekerja kontrak pembaikan akan masuk ke dalam blok wanita untuk menjalankan tugas. 

usma1a6a8a4a3a2a5expert